Mai jos puteti gasi o parte relevanta a legislatiei pe linie de securitate si sanatate in munca.

Pentru vizualizarea documentelor in format PDF folositi Adobe Reader

 • Legea 319/2006 – Legea Securitatii si sanatatii in munca
 • H.G. 1425/2006 – Normele metodologice ale legii 319/2006, actualizata cu H.G. 955/2010
 • H.G. 1242/2011 – Modificarea H.G. 1425/2006
 • H.G. 300/2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile
 • H.G. 115/2004 – Stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie EIP si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • H.G. 539/2004 – Limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
 • H.G. 1875/2005 – Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
 • H.G. 1876/2005 – Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 • H.G. 493/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • H.G. 971/2006 – Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 • H.G. 1028/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • H.G. 1048/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie EIP la locul de munca
 • H.G. 1049/2006 – Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 • H.G. 1050/2006 – Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
 • H.G. 1051/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • H.G. 1058/2006 – Cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • H.G. 1091/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • H.G. 1092/2006 – Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • H.G. 1093/2006 – Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • H.G. 1135/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
 • H.G. 1136/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
 • H.G. 1218/2006 – Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • H.G. 1146/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • O.U.G. 96/2003 – Protectia maternitatii la locurile de munca