Asociatia Eco-Tehno-Cons ofera servicii de coordonare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a santierelor, atat in faza de proiect, cat si in cea de executie.

Conform HG300 / 2006, coordonatorul are urmatoarele atributii:

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului:

 • sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;
 • sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;
 • sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;
 • sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;
 • sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;
 • sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
 • sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 • sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 • sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
 • sa organizeze coordonarea intre proiectanti;
 • sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii:

 • sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
 • sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti isi respecta obligatiile, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate
 • sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
 • sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
 • sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 • sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 • sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
 • sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
 • sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
 • sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
 • sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.