Se vor folosi cele mai moderne si eficiente mijloace si tehnici de informare si initiere a beneficiarilor de servicii din cadrul programului.

Programul va asigura informarea si initierea aplicantilor prin:

 • Buletine informative on-line.
 • Website-uri specializate.
 • Simpozioane organizate la sediul Eco-Tehno-Cons si la beneficiar.
 • Intalniri cu specialisti din domeniul certificarii conformarii cu standardele europene.
 • Prezentari si informari in domeniul legislatiei romanesti armonizata cu cea europeana.
 • Prezentari de standarde si norme europene.
 • Informari cu noutati la zi in domenii specializate, solicitate de beneficiari.
 • Initieri la nivelul reprezentantilor beneficiarilor in legatura cu modul de abordare a cerintelor standardelor si a certificarii sistemelor.
 • Simulari si initieri de procese si proceduri in cadrul activitatilor de certificare.
 • Informarea permanenta a participantilor la program in legatura cu facilitatile si beneficiile certificarii sistemelor de management calitate/ mediu/ securitate ocupationala/ siguranta alimentara etc.

Fiecare domeniu de activitate trebuie sa se conformeze unor cerinte generale si specifice. Conformarea este asigurata prin competentele specialistilor si a lucratorilor din sistem. Aceste competente se obtin prin instruire, formare si perfectionare continua.

Acest program asigura o multitudine de solutii pentru pregatirea permanenta la nivel optim a tuturor participantilor.

Fisa prezinta sintetic cateva activitati:

Instruiri:

 • documentarea sistemelor de management.
 • implementarea sistemelor de management.
 • formarea auditorilor interni.
 • specifice domeniilor de activitate ale beneficiarilor.

Abilitari si autorizari pentru specialisti in domeniile de activitate ale beneficiarilor, pentru calitate, mediu, securitatea muncii, situatii de urgenta – PSI, siguranta alimentelor