Bilanturi de mediu

Companiile ale caror activitati au impact asupra mediului trebuie sa realizeze unul sau mai multe BM pentru a obtine Autorizatia de Mediu si/sau Avizul de Privatizare. Conform Ordinului nr. 184/1997, un BM poate avea 3 niveluri de complexitate: 0, I, II.

BM nivel 0 este o “fisa de verificare continand elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui BM nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, inainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale.”

BM nivel I este un “studiu de mediu constand din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.”

BM nivel II consta in “investigatii asupra unui amplasament, efectuate in cadrul unui bilant de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Conform noilor modificari in legislatia de mediu pentru controlul integrat al poluarii, putem realiza si bilantul de mediu necesar pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu si acordului integrat de mediu.

Studii de impact

Studiile de impact asupra mediului (SI) sunt cerute de legislatia de mediu in vigoare in Romania. Ele reprezinta o componenta esentiala a dosarului depus de intreprinderi pentru obtinerea acordului de mediu. SI au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de noi investitii si de modernizarea / retehnologizarea intreprinderilor.

Specialistii nostri au realizat un numar semnificativ de SI, putand sa asiste cu succes organizatia dumneavoastra in vederea obtinerii acordului de mediu.

Studii de risc

Un studiu de risc (SR) este cerut de catre Agentia de Protectie a Mediului (APM) atunci cand s-a dovedit ca exista o poluare semnificativa pe un anumit amplasament.

Conditiile ce trebuie indeplinite de SR sunt stipulate in anexele A.4, A.4.1 si A.4.2. ale Ord. 184/1997. In anexa A.4 evaluarea riscului este definita drept un proces pentru identificarea, analizarea si controlul pericolelor induse de prezenta unor substante periculoase.

Evaluarea riscului implica estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale si probabilitatea unei manifestari periculoase) si calcularea riscului (incluzand cuantificarea importantei pericolelor si consecintelor pentru persoane si/sau pentru mediul afectat).

Factorii evaluarii riscului tin de triada sursa-cale-receptor si sunt:

 • Pericol/sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare);
 • Calea de actionare (drumul de la sursa la tinta);
 • Tinta/receptor (obiectivele asupra carora se actioneaza).

Audituri de mediu

Auditul de mediu este un studiu specific de mediu, solicitat si utilizat in vederea luarii unor decizii si fundamentarii acestora. AM consta intr-o evaluare sistematica, documentata si periodica a masurii in care organizatia, managementul, infrastructura si echipamentele de mediu raspund cerintelor de asigurare a securitatii mediului. Sunt vizate practicile de control managerial in domeniul mediului si modul in care aceste practici se armonizeaza cu politicile organizatiei, astfel incit ele sa vina in intampinarea reglementarilor in vigoare privitoare la mediu (sursa: Camera Internationala de Comert, 1989).

In conditiile unei dezvoltari economice si legislative accelerate, asa cum este cazul Romaniei, un audit de mediu care ofera o „fotografiere” rapida a situatiei de mediu a unei organizatii la un moment bine definit este crucial in procesul de luare a deciziilor.

Expertii Eco-Tehno-Cons realizeaza, in conformitate cu metodologii utilizate si recunoscute in Uniunea Europeana, audituri de mediu globale sau partiale, dupa cum urmeaza:

 • Audituri pentru privatizare si concesionare
 • Audituri privind poluarile istorice ale amplasamentelor
 • Audituri privind obligatii si responsabilitati de mediu
 • Audituri privind calitatea unuia sau mai multor factori de mediu (aer, apa, sol etc.)
 • Audituri pentru management
 • Audituri pentru obtinerea de credite
 • Audituri pentru banci de investitii si societati de asigurare

Due Diligence

Studiile tip Due Diligence de Mediu au ca scop determinarea gradului de conformare al companiei la legislatia de mediu in vigoare, identificarea problemelor de mediu trecute si prezente, precum si a riscurilor de mediu viitoare cu care se poate confrunta compania. De asemenea, o DDM ofera recomandari pentru imbunatatirea performantei de mediu.

Raportul la o DDM include:

 • descrierea problemelor de mediu care apar in cadrul celor mai importante activitati ale companiei;
 • identificarea cerintelor managementului de mediu;
 • metode de control si verificare a conformitatii cu legislatiei de mediu in vigoare;
 • concluzii si recomandari privind masurile de remediere a problemelor de mediu existente si conformarea la legislatia de mediu in vigoare;
 • recomandari pentru investigatii viitoare.

Specialistii nostri dispun de experienta si competentele necesare pentru a va oferi asistenta tehnica de specialitate in elaborarea proiectelor de investitii/achizitii prin realizarea de DDM. In functie de complexitatea tranzactiei, Eco-Tehno-Cons realizeaza DDM care cuprind:

 • estimarea situatiei actuale de mediu, a problemelor de conformare la legislatia de mediu, a responsabilitatilor pe care compania trebuie sa si le asume;
 • elaborarea de Planuri de Actiune privind protectia mediului, incluzand costurile de conformare si termenii limita de implementare a actiunilor;
 • controlul si monitorizarea riscurilor de mediu;
 • consultarea publicului.

Programe de conformare

Eco-Tehno-Cons ofera urmatoarele servicii de consultanta pentru acest domeniu:

 • identificarea de soluţii optime pentru rezolvarea problemelor de conformare de mediu ale organizaţiei;
 • elaborarea programelor de conformare (măsuri, responsabilităţi, termene, costuri);
 • asistenţă la negocierea programelor de conformare cu autoritatea de mediu.

Managementul deseurilor

Organizatiile sunt confruntate in prezent cu cerintele tot mai stricte ale reglementarilor in domeniul managementului deseurilor. Mai mult, cheltuielile din ce in ce mai mari pentru evacuare si depozitare impun organizatiilor reducerea la minimun a cantitatilor de deseuri produse.

In domeniul managementului deseurilor, abordarea Eco-Tehno-Cons se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Adaptarea practicilor de management riscurilor reale specifice activitatii desfasurate in cadrul organizatiei;
 • Protejarea sanatatii umane si a mediului inconjurator;
 • Afirmarea prioritatii decizionale a autoritatilor locale si/sau statale in implementarea unor programe performante de management al deseurilor;
 • Sustinerea parteneriatului intre public, organizatie si autoritati in interesul comun de a mentine calitatea factorilor de mediu in limitele impuse de reglementari, de a proteja mediul inconjurator si sanatatea oamenilor, de a imbunatati starea economica a comunitatii locale.

Solutiile propuse de ECO-TEHNO-CONS vizand diminuarea cantitatilor de deseuri generate si evacuate in mediul inconjurator includ reducerea la sursa, colectarea selectiva, reciclarea, refolosirea si limitarea necesitatilor de tratare a constituentilor deseurilor.