Asociatia Eco-Tehno-Cons asigura intocmirea documentatiei ssm complete, in conformitatea cu Legea nr. 319/2006.

Dosarul SSM cuprinde:

  • Elaborarea de Instructiuni Proprii tinand cont de particularitătile activitătilor unitătii/intreprinderii precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.
  • Elaborarea planului de prevenire si protectie pe baza lucrarii de evaluare a factorilor de risc.
  • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor.
  • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.
  • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului cu aprobarea angajatorului.
  • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de prevenire si protectie , conform Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
  • Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in munca impuse de lege.