In conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 angajatorul are obligatia conform art. 12 alin 1 lit. a) “sa realizeze si să fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice”. Nerespectarea acestei prevederi: “Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 la 8.000 lei ”, conform Cap.IX art.39 alin (4) din Legea nr. 319/2006

Asociatia Eco-Tehno-Cons identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca ( executant, sarcina de munca, mijloace de productie, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca / posturi de lucru) si stabileste masurile tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

Etapele evaluarii:

I.Identificarea si nominalizarea locurilor de munca ce urmeaza a fi supuse procesului de evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

II.Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala:

  • Definirea sistemului de analizat ( loc de munca );
  • Identificarea factorilor de risc din sistem;
  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe fiecare post de lucru / loc de munca si stabilirea nivelului de risc partial si total pe unitate;
  • Ierarhizarea riscurilor si stabilirea prioritatilor de prevenire;
  • Propunerea masurilor de prevenire.

III.Precizari privind principalele rezultate ale evaluarii:

  • Incadrarea in prevederile Legiii nr. 319/2006 privind managementul securitatii si sanatatii in munca si implementarea sistemului in cadrul organizatiei.
  • Reprezinta etapa de baza in vederea constituirii documentatiei tehnice pentru implementarea sistemului de management al SSM si certificarea ulterioara a acestuia.
  • Asigura planificarea in timp a costurilor in domeniu si evita penalitatile si costurile cauzate de prezenta neconformitatilor din sistem.
  • Contribuie la informarea corecta a salariatilor in ceea ce priveste riscurile specifice fiecarui loc de munca.